வருமானம் குறைந்த குடும்பங்களுக்கு 100,000 தொழில்வாய்ப்பு

சுபீட்சத்தின் நோக்கு கொள்கை பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு அபிவிருத்தி செயலணிக்கு குறைந்த வருமானம் பெறும் மற்றும் தொழிற்திறனற்றவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் தொழில்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் திட்டமிடல்கள் தற்போது இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் தெரிவித்துள்ளது. #விண்ணப்பம்அந்த வகையில் எதிர்வரும் ஜனவரி 20ஆம் திகதிக்கு முன்னர் குறித்த ஆட்சேர்ப்பு […]

Vacancies in Ministry of Education, Land & Land Development, Highways & Information

Vacancies – Associate Officer, Management Assistant – Ministry of Education, Land & Land Development, Highways & Information – Southern ProvinceApplication Closing Date 2019-September-21Source: Dailynews News Paper – 2019-09-16 Some time you’ve Missed:Provincial Deputy Project Director (Matale and…Senior Lecturer […]

Calculate your new income tax April 1st 2018

    Vast changes are expected to take place in the country’s tax system with the implementation of the new Inland Revenue Act from tomorrow (Apr. 01). Minister of Finance and Mass Media, Mangala Samaraweera […]